Växtväggar

”För en vacker och varande grön utemiljö”

Gröna väggar skapar mer liv och gör städerna grönare

Gröna fasader har med de senaste årens stora fokus på hållbarhet och CO2 neutralitet inom byggbranschen. Städerna saknar ofta grönområden på grund av begränsade områden – det är här gröna väggar kommer in i bilden.

BGreen-it Living Wall är ett speciellt utvecklat modulsystem som består av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstenbaserad substratjord. Det är enkelt och snabbt att installera antingen direkt på murverket eller på ett lämpligt rälssystem.

Med BGreen-it gröna väggar kan du använda och plantera på det redan existerande utrymmet som finns på fasader i våra urbana miljöer. Gröna väggar fungerar som både ett vackert grönt blickfång och som ett naturligt och hållbart LAR-element som absorberar och utnyttjar regnvatten för naturlig bevattning till växter och blommor i väggen. Det är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en friskare, grönare och mer inspirerande stadsmiljö.

Produkten offereras.

Notera! Text och bild på sidan hämtade från BG Byggros AB. Med benäget tillstånd.

 

Broschyr!