Referenser

”För en vacker och varande grön utemiljö”

Referensarbeten

Genom åren har AB Solbrudens Trädgårdar åstadkommit mängder av förändringar i stort och smått. Nedanstående referensobjekt är urval av både gamla och nya anläggningsarbeten.

Älta gårdar 2018

Med uppstart veckan efter midsommar 2018 startades ombyggnad av 5 gårdar i Älta. Här skulle det göras nya planteringar, nya entréer, lekplatser skulle flyttas och kompletteras, ny belysning, konstgräs ja här fanns det mesta utmaningar för en anläggare. Ett av de största projekt Solbruden utfört, hittills….. Det var också den varmaste sommaren på 100 år i Stockholm.

Vi hade ett slutdatum med slutbesiktning 2018-12-21 och det kunde vi hålla.

Anläggningar

Sedan 2006 har vi gjort större och mindre renoveringar, nyanläggningar för privata kunder och större byggbolag. Här kommer några bilder.

Uteplats i Älvsjö

En större uteplats önskas med plats för en hel familj att samvara på. Formen fanns redan vi gjorde den större och modernare. Betongsten som limmas för fäste användes till mur och plattorna betongplattor 50×50 cm färg svart. Vi valde att använda färdiga trappblock i betong från Benders. Svart skifferkross utmed kanten som kombination av vatten och dekor.

Ingarö- från gräsmatta till uteplats

Kund behöver spärra av uppfarten, ta fram ytor och få en plats att vila på. St: Eriks färdiga planteringslådor användes, ser ut som natursten men är betong som limmas ihop. Plattor gjorda av betong med skifferstuktur i färg antracitgrå, naturgrus röd/ svart för att få en naturlig känsla.

Uteplats skapas med mur och trappa

En bostadsrättsförening önskade få kontakt med sin gräsyta, lätt att komma upp till. En stor plats för en stor utemöbel. Här föll valet åter igen på betongmaterial som är tumlad för att få en naturlig struktur. Vi valde grus för mot husväggen för att få avrinning och undvika stillastående vatten.