Välkommen till Solbrudens Trädgårdar

Vi erbjuder professionella trädgårdsmästartjänster inom:
Design · Trädgårdsskötsel · Trädvård ·
Trädgårdsanläggning

AB Solbrudens Trädgårdar arbetar med att skapa och bevara, göra den gröna utemiljön i vår omgivning vacker.
Vi erbjuder våra kunder lösningar både för den lilla och stora trädgården, från ritning till färdig trädgård.
Vi utför totalentreprenader, före under och efter, i egen regi.

Våra Leverantörer

Vi är medlemmar i

Referenser

Anläggningar

Skötsel av utemiljö

Planteringsuppdrag

Transport och entreprenad

Vi utför tjänster som vi har specialutbildning och kompetens för! Transporter med kran eller tipp. Gräv och schakt. Framförallt bortforsling och omhändertagande av massor och ris.

De maskiner vi använder kommer nästan uteslutande från vår egen maskinpark då vi anser att det är det snabbaste, ekonomiska och friaste sättet att arbeta. Vi är dock inte främmande för att plocka in andra redskap och maskiner så länge vi har kompetensen, eller kan skaffa den.

Kontakta oss

0733-688 800