Våra tjänster

”För vacker och varande grön utemiljö”

Varför välja oss!

Att välja oss på Solbruden för dig som kund innebär att du får professionell personal med kunskap och som jobbar med kvalitet. Vi har valt våra arbeten utifrån vårt intresse och man ska göra det man brinner för och tycker om.

Miljö

Grön utemiljö är en självklarhet. Med kärlek till naturen arbetar vi med ett starkt miljötänkande.
Utbildad personal
Arbetserfarenhet och dokumenterad utbildning inom de områden de arbetar i.

Samarbetar med

Väletablerade entreprenörer och leverantörer för att uppnå en varande kvalitet.
Stora och små trädgårdar
Helhetslösningar för den lilla och den stora trädgården. Före-Under-efter!

Utbildad personal

Arbetserfarenhet och dokumenterad utbildning inom de områden de arbetar i.

 Stora och små trädgårdar

Helhetslösningar för den lilla och den stora trädgården. Före-Under-efter!

Heltäckande!

9
Vår strävan är att med egna resurser vara en heltäckande leverantör av tjänster. Det gör att vi har kontroll över kvaliteten i hela kedjan av utfört arbete och levererat material.

Trädgårdsanläggning

Vi erbjuder tjänster till både den stora och lilla trädgården, allt ifrån små arbeten till färdiga anläggningar. Vi hanterar helheten, med egen entreprenad och erfarenhet skapar vi din nya utemiljö, liten som stor.

9
 • Plantering av växter och träd
 • Färdig gräsmatta
 • Häckplantering
 • Plattsättning
 • Trappor
 • Renovering av trädgårdar
 • Nyanläggning av tomt
 • Murar
 • Lekplatsbyggen
 • m fl

Heltäckande!

Färg, form och design

Att planera sin tomt med växter i harmoni, att på ett enkelt sätt granska ritningar och underlag, att hitta formen och funktionen kan vara svårt, tveka inte med att ta hjälp.

Skiss, en enklare skiss där riktlinjer ges i stora drag.
Detaljerad ritning, en skalenlig ritning med förslag till nya idéer skapas i Cad-program.
Växtförslag, nya växtförslag eller komplettering till den befintliga trädgården.
Rådgivning, vilken funktion ska din trädgård ha och hur ska din trädgård se ut.
Växtinventering, vilka växter finns i er trädgård.

Skötsel och underhåll

Vårstädning, höststädning, ogräs, gräsklippning. Vi lägger upp skötselavtal för BRF: er, bostadsgårdar, privata trädgårdar vi säkerställer nyplanteringar med garantiskötsel. Vi upprättar skötselplaner, skötselanvisningar. Allt för en bevarande trädgård- utemiljö.

 • Höst och vårstädning.
 • Röjningsarbete.
 • Beskärning av häckar.
 • Buskbeskärning.
 • Skötsel inför försäljning.
 • Skötsel av er privata trädgård, kanske är ni bortrest och behöver tillsyn.
 • BRF:er erbjuds återkommande skötsel av grönytor i er utemiljö.
 • Skötselplan. Beskriver vilken växt som finns samt när och hur den ska skötas, viktigt både för dig som sköter den privata trädgården och för en bostadsrättsförening.

Trädvård

Värdesäkra ditt trädbestånd som utgör ett kapital och är oersättligt. Utemiljö som har träd ska också vara en säker plats att vistas på. Vi gör inventering av trädens kondition, vitalitet och återplanterar samt beskär buskar och träd.

Trädvårdsplan med en trädinventering på så sätt så läggs en planering upp för när och vad ska göras med träden, vilken kondition är träden i.

Fruktträdsbeskärning för att få friskare träd, mera frukt för skörd, kanske behöver fruktträden en genomgång för de har vuxit sig stora

Specialtjänster

Vi utför tjänster som vi har specialutbildning och kompetens för:

 

 • Lekplatsbesiktning, lekplatsbyggen
 • Takskottning
 • Bas-P/Bas-U
 • Ljussättning av trädgårdar
 • Transporter med kran eller tipp
 • Gräv och schakt
 • Bergborrning
 • Stenspräckning
 • Vinterunderhåll
 • Drönarfotografering, för kontroll, besiktning, dokumentation