Produkter

”För en vacker och varande grön utemiljö”

Är det skillnad på jord och jord?

Vår strävan är att med egna resurser vara en heltäckande leverantör av tjänster. Det gör att vi har kontroll över kvaliteten i hela kedjan av utfört arbete och levererat material.

Jorden är det vi planterar våra växter i, här vill vi ha friska grönsaker, vackra stråliga växter här skall humlor, bin och fjärilar få tillgång till blommor för pollinering, då är det inte konstigt man vill ge växterna bästa möjliga förutsättning att leverera i.
Jorden har som arbetsuppgift att leverera syre och vattentillförsel till växterna men också dela ut näring och läka och förebygga problem. För detta behöver vi hjälpas åt, människan behöver luckra, gräva, ge tillskott på näring för att maskarna skall kunna komma igenom och skapa gångar så växten får vatten.

Olika sorters jord
Jord består av flera komponenter: mineralpartiklar, porer för vatten och luft, organiskt material och olika mikroorganismer. Alla är lika viktiga för att växterna, och i långa loppet även människan, skall leva på jorden.

Jord bildas får två håll
Underifrån kommer bergarter som ger oss jordarten, typ lerjord, moränjord, sandjord.
Ovanifrån skapas jordmånen när organiskt material består av döda växtdelar och djur, svampar och bakterier som tillsammans med värme och vatten omvandlar den döda mullen till jord., mull, mår, omvandlas till jord med hjälp av vatten och varme och ett myller av svampar, bakterier små djur som lever i jorden. De levererar tillsammans näring men också förbättrar de jordens struktur.

AB Solbrudens Trädgårdar säljer och levererar jord av bästa kvalitet, här kommer några sorter som är bra för din trädgård, för ytterligare produkter kontakta oss för prisuppgifter.

Jord!

P-jord

P-jord från Hasselfors är en mörk och myllig planteringsjord med bred användning som passar de flesta växter. En utmärkt jord för krukväxter eller omskolning och vidareodling av småplantor men går lika bra att använda vid plantering utomhus.

Jorden är mörk och myllig tack vare tillsats av en stor andel svarttorv som binder fukt och näring tills växterna behöver den. Jorden är medium gödslad med mineralgödsel som är lättillgängligt för att plantorna skall rota och växa till sig snabbt.

 

Pris per säck á 50 liter80:-
hel pall, 45 st säckar3.600:-
Storsäck ca, 1 m3 *begär offert

* beställningsvara 8-10 arbetsdagar frakt tillkommer

Perfekt för pallkragen!

KRAV-märkt grönsaksjord som är en naturgödslad jord med extra tillsats av växtstimulerande ämnen och spårämnen för odling av goda primörer. Hasselfors grönsaksjord innehåller bara naturliga råvaror och är godkänd för ekologisk odling.

Pris per säck á 40 liter70:-
hel pall, 48 st säckar3.300:-
storsäck 1 m3 *begär offert

beställningsvara 8-10 arbetsdagar frakt tillkommer

R-dress från Hasselfors

tillför rikligt med näring och mull vilket gynnar rotning och tillväxt och ger ny växtkraft till dina gamla rabatter med perenner, buskar och träd. R-dress är enkel att använda. Lägg ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå befintlig jord, det går bra att lägga den ovanpå gamla växtrester. R-dress kan användas fram till juli.

Per säck á 50 liter88:-
hel pall, 36 st säckar3.000:-

Ogräs och kala fläckar i gräsmattan beror oftast på näringsbrist och för tät och kompakt jord. Dessa problem kan åtgärdas med Dressjord från Hasselfors. Dressjorden stimulerar gräset till att bilda nya rötter och börja växa och gynnar gräset så att mossa och ogräs inte trivs. Bästa period att dressa gräsmattan är tidigt på våren innan den kommer igång och växer. Gör det annars direkt efter det att du nyligen klippt gräsmattan relativt kort men i god tid innan hösten, senast augusti.

Rhododendron och andra surjordsväxter

Rhododendron och andra surjordsväxter kräver en fukthållande jord med hög mullhalt och lågt pH-värde för att utvecklas ordentligt och blomma rikligt. Hasselfors Rhododendronjord är framställd för dessa växters speciella krav och är en relativt grov torv-bark blandning som ger en god struktur.

Pris per säck á 40 liter65:-
hel pall, 51 st säck

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver, men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom- frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bland annat kväve

Lösvikt

Vi kör ut jord i lösvikt, upp till 11 ton per leverans. Gäller ovanstående produkter men också gräsmattejord och anläggningsjord. E-posta för beställning, offereras. Möjlighet till utplacering med skopa i stället för tipp.

Kogödseln

Kogödseln innehåller alla näringsämnen växterna behöver, men den är speciellt rik på kalium som gynnar blom- frukt- och rotbildning. En tillsats av hönsgödsel förstärker näringsinnehållet och balanserar innehållet av bland annat kväve

Pris per säck á 40 liter60:-
hel pall, 51 st säck

Leveranser

Leveranser av pall med lastbil och kran.  Lyfter av så nära vi kan. Lossas på en (1) markerad plats.

Tyresö, Haninge, Nacka, Huddinge, Älta, Dalarö, Nynäshamn
Stockholms södra närförort
1 555:- /per leverans upp till 4 pallar
Tyresö, Haninge, Nacka, Huddinge, Älta, Dalarö, Nynäshamn
Stockholms södra närförort
1 555:- /per leverans upp till 4 pallar
Leverans av fler än 4 pallar offereras

 

För beställningar upp till 20 säck.

Tyresö, Haninge, Nacka, Huddinge,
Älta, Stockholms södra närförort
650:- /leverans
Dalarö, Gålö, Nynäshamn850:-
/leverans