växter och grus i Årsta

Här har vi påbörjat en etapp hos BRF, vi har satt häck, svart Aronia. En gräsyta och grus som underlag istället för lervälling. Detta objekt fortsätter under vår 2012 med andra arbeten.