entré, uteplats i Uppsala

Kund i Uppsala önskade få en bra uteplats och entré. Här använde vi av oss kullerstenar som kant med gårdsgrus.