aspsätra

Brf Aspsätra började med en skiss, till ritning med växtförslag. Möten med kaffe och hembakt fann vi ett roligt samarbete. Föreningens ordförande insåg värdet av en blomstrande och renoverad utemiljö, ett förhöjande värde för alla ägare. Vi startade hösten 2018 med växter på papper, under våren 2018 röjde vi bland rabatter, jordförbättrade en trött jord och planterade. Sen höst 2019 renoverades lekplatser, övriga ytor röjdes rejält.