älta gårdar 2018

Med uppstart veckan efter midsommar 2018 startades ombyggnad av 5 gårdar i Älta. Här skulle det göras nya planteringar, nya entréer, lekplatser skulle flyttas och kompletteras, ny belysning, konstgräs ja här fanns det mesta utmaningar för en anläggare. Ett av de största projekt Solbruden utfört, hittills….. Det var också den varmaste sommaren på 100 år i Stockholm.

Vi hade ett slutdatum med slutbesiktning 2018-12-21 och det kunde vi hålla.

Med 3 veckor kvar……..